Adatvédelmi irányelv

Shell embléma

Fleetcor Europe Adatvédelmi szabályzat

Jelen szabályzat utoljára 2019. december 03. napján került frissítésre.

A Fleetcor Technologies, Inc. vállalatnál, az Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Travelcard és CCS márkákat működtető leányvállalataink tevékenységén keresztül, és az euroShell üzemanyagkártya szolgáltatás nyújtása során (együttesen: „Fleetcor”, „mi”, „miénk” vagy „minket”) tiszteletben tartjuk az Ön adatainak védelmét. Jelen adatvédelmi szabályzatot annak érdekében hoztuk létre, hogy bemutassuk, hogyan használja a Fleetcor az ügyfelei, leendő ügyfelei, az üzemanyagkártya tulajdonosok és a velünk kapcsolatban lévő magánszemélyek személyes adatait.

Amennyiben Ön állásra jelentkezik valamelyik vállalatunknál, kérjük, ehelyett tekintse át az ebből a célból létrehozott, az állásra jelentkezők adatvédelmi szabályzata című dokumentumot.

A Fleetcor fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Elkötelezetten védjük azokat az információkat, amelyeket Ön ad meg nekünk, ideértve a személyes adatokat is. Jelen szabályzat ismerteti az általunk gyűjtött személyes adatok típusait, ezen adatok felhasználásának módját, azon személyek körét, akikkel megosztjuk az adatokat, az Önt megillető választási lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy vállalatunk hogyan használja fel ezen adatokat, továbbá hogy a jogszabályok hogyan védik Önt. Ismertetjük azon intézkedéseket is, amelyeket az Ön személyes adatai biztonságának érdekében teszünk meg, valamint hogy hogyan tud Ön kapcsolatba lépni velünk az általunk alkalmazott adatvédelmi gyakorlattal kapcsolatban.

Kik vagyunk mi?

Annak érdekében, hogy megtudja, ki az Ön adatkezelője, kérjük, tekintse meg a „Hogyan tud velünk kapcsolatba lépni?” című pontot.

Kijelöltünk egy adatvédelmi tisztviselőt (data protection officer - „DPO”), aki felelős az adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatos kérdések és az Ön személyes adatainak általunk történő kezelése ellenőrzéséért. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit megtalálhatja a jelen adatvédelmi szabályzat „Hogyan tud velünk kapcsolatba lépni?” című pontjában.

Az általunk gyűjtött adatok

Üzemanyagkártyák kibocsátójaként és költségkezelési szolgáltatóként, valamint vállalati gépjármű-hálózati szolgáltatóként esetlegesen közvetlen kapcsolatban állhatunk Önnel, és Ön is dönthet úgy, hogy ezen kapcsolat során személyes adatokat ad meg nekünk, illetve azokat egyéb úton is gyűjthetjük. Az Önről gyűjtött adatok a következők lehetnek:

 • Elérhetőségek
 • Belépési adatok
 • Pénzügyi adatok
 • A Ön által megadott visszajelzések
 • Az eszközére és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó műszaki információk
 • Tranzakciós előzmények
 • Felhasználói élményhez kapcsolódó információk
 • Gépjármű rendszáma és tartózkodási helye

Továbbiakért, kérjük, kattintson ide.

Hogyan gyűjtjük adatait?

Különböző módszerekkel gyűjtjük az adatokat Öntől és Önről, a közöttünk fennálló kapcsolat jellegétől függően. Ez az Önnel meglévő közvetlen kapcsolatunk útján, automatizált technológiák segítségével (pl. sütik), és harmadik felektől vagy nyilvánosan hozzáférhető forrásokból történő adatgyűjtést jelentheti.

Továbbiakért, kérjük, kattintson ide.

Hogyan használjuk fel személyes adatait?

Kapcsolatunk jellegétől függően, személyes adatait az alábbiak célokból használhatjuk fel:

 • Az Ön által létrehozni kívánt fiókra vonatkozó igénylés feldolgozása.
 • Azon szolgáltatások nyújtása, amelyekre ügyfeleink feliratkoztak.
 • Az Ön tranzakcióinak feldolgozása.
 • Az Ön online fiókjának kezelése.
 • Csalással és pénzmosással szembeni védelem, személyazonosítás és bűnmegelőzés céljából.
 • Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk nyújtása az Ön számára.
 • Interaktív funkciókban való részvétel lehetővé tétele az Ön számára, pl. a weboldalon keresztül, úgymint élő csevegési funkciónk útján.
 • Üzletvitelünk működtetése, értékelése és fejlesztése.
 • Adatainak elemzése (ideértve az anonimizálást is).
 • Jogi kötelezettségeink, vonatkozó iparági szabványok és saját szabályzataink betartása.
 • Az ügyfeleinkkel meglévő szerződéseink kezelése, ideértve a szerződések frissítését és az ügyfelek tájékoztatását szolgáltatásainkról és a szerződésekről.

Egyéb esetek, amelyekről tájékoztatjuk Önt az adatgyűjtés vagy adatfelhasználás időpontjában.

Továbbiakért, kérjük, kattintson ide.

Az általunk megosztott és kapott adatok

Adatait nem értékesítjük vagy közöljük más módon, kivéve amint azt a jelen szabályzatban ismertetjük. Adatait a következő felekkel oszthatjuk meg:

 • A Fleetcor csoport más tagjaival.
 • Amennyiben Ön üzemanyagkártya tulajdonos, a tranzakciós előzményeket és az adathasználati információkat megoszthatjuk a munkáltatójával/az Ön által képviselt vállalattal.
 • Amennyiben Ön 1link felhasználó, a 1link szolgáltatás egyéb előfizetőivel.
 • Tranzakciós szolgáltatókkal, például a kártyakibocsátókkal, kereskedőkkel, fizetés-feldolgozókkal és egyéb beszállítókkal, a tranzakcióknak és az üzemanyagkártya szolgáltatások adminisztrációjának elősegítése érdekében.
 • Marketing és adatelemzési vállalatokkal.
 • Azon kereskedelmi partnereinkkel, amelyek hasonló termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak.
 • Partnerekkel, amelyek weboldalainkon szolgáltatásokat nyújtanak.
 • IT szolgáltatókkal.
 • Kockázat- és csalásellenőrzési szolgáltatókkal.
 • Hitelreferencia ügynökségekkel.
 • Biztosítóinkkal és szakmai tanácsadóinkkal.
 • Szabályozó és egyéb kormányzati szervekkel, korlátozás nélkül ideértve az állami hatóságokat, szabályozókat, a rendőrséget és egyéb bűnüldöző hatóságokat.
 • Bármely vállalat esetében, amelynek vállalkozásokat vagy eszközöket adunk el, illetve amelyektől ilyeneket vásárolunk, közölhetjük az Ön személyes adatait az ilyen vállalkozások vagy eszközök leendő vevőivel vagy eladóival, valamint ezek szakmai tanácsadóival.

Nem engedélyezzük azon harmadik feleknek, amelyekkel adatokat osztunk meg, hogy az Ön adatait felhasználják vagy közzétegyék, kivéve, ha az a nevünkben bizonyos szolgáltatások nyújtásához, illetve a jogi kötelezettségek betartásához szükséges. Szerződéses megállapodások útján megköveteljük ezen harmadik felektől, hogy megfelelően gondoskodjanak az adatok védelméről, valamint a nevünkben kezelt adatok biztonságáról.

Önre vonatkozó adatokat az alábbi harmadik felektől is kaphatunk:

 • Közösségi média platformokról.
 • Hitelreferencia ügynökségektől: termékekkel kapcsolatos hitelbírálati minősítésre/hitelképességre vonatkozó információkat.
 • Adatbrókerektől.
 • Kereskedelmi partnereinktől.
 • Nyilvános adatbázisokból.
 • Szabályozóktól és egyéb kormányzati szervektől.

Amennyiben meg kívánja kapni azon beszállítóinkról és egyéb harmadik felekről készült teljes listát, amelyekkel adatait megosztjuk, illetve amelyektől mi megkapjuk az Ön adatait, kapcsolatba léphet velünk a „Kihez fordulhat kérdéseivel?” pontban megadott információk használatával.

Hova küldhetők az Ön adatai?

Mint bármely multinacionális szervezet, mi is gyakran kötelesek vagyunk nemzetközi adattovábbítást végezni. Ennek megfelelően, az Ön személyes adatait globálisan továbbíthatjuk (amennyiben az adatait az Európai Unión belül gyűjtötték, ez az Unió határain kívüli továbbítást jelenti). Ez olyan adattovábbításokat foglal magában, amelyeket az előző „Kivel osztjuk meg az Ön adatait és milyen célokból?” című pontban határoztunk meg.

Továbbiakért, kérjük, kattintson ide.

Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

A Fleetcor megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajt végre, hogy biztosítsa személyes adatai biztonságát, és védje azokat elvesztéssel, visszaéléssel vagy megváltoztatással szemben. Az Önre vonatkozó személyes adatokat saját vagy kijelölt beszállítóink biztonságos szerverein tároljuk. Az adatait begyűjtő weboldalaink biztonságát a Secured Socket Layers (SSLs) technológiával biztosítjuk.

Amennyiben jelszót adunk Önnek (vagy Ön választ egyet), amellyel Ön hozzáférhet a weboldalunk bizonyos részeihez, Ön felelős a jelszó titokban tartásáért. Kérjük, hogy e jelszót ne ossza meg senkivel.

A Fleetcor információbiztonsági programot tart fenn, amelynek célja, hogy:

 • Biztosítsa és fenntartsa az Ön személyes adatainak bizalmas jellegét.
 • Védelmet nyújtson adatai biztonságára vagy integritására leselkedő várható fenyegetésekkel vagy veszélyekkel szemben.
 • Védelmet nyújtson a személyes adataihoz való illetéktelen hozzáféréssel és azok felhasználásával szemben, amelyek veszélybe kerülése Önnek vagy szervezetének jelentős kárt vagy kényelmetlenséget okozhat.
 • Megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

Személyes adatait kizárólag addig őrizzük meg, amíg az az adatgyűjtés céljainak megvalósításához szükséges, ideértve a jogi, könyvelési vagy jelentési kötelezettségek teljesítését is.

A személyes adatokra vonatkozó megfelelő megőrzési időszak meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatai illetéktelen használatával vagy közzétételével kapcsolatos károk lehetséges kockázatait, azokat a célokat, amelyek érdekében a személyes adatait kezeljük, továbbá hogy ezeket a célokat meg tudjuk-e valósítani más módokon is, valamint az alkalmazandó jogi kötelezettségeket.

Személyes adatai különböző szempontjaira vonatkozó megőrzési időszak részleteiről a DPO-tól érdeklődhet.

Bizonyos körülmények esetén, megkérhet minket, hogy töröljük az adatait, ennek érdekében, kérjük, tekintse át az „Ön jogai és választási lehetőségei” pontot.

Bizonyos körülmények esetén anonimizálhatjuk személyes adatait (amelyek így a továbbiakban nem hozhatók Önnel összefüggésbe vagy azokat nem lehet az Ön azonosítására felhasználni) kutatási vagy statisztikai célokra, amely esetben az ilyen adatokat határozatlan ideig felhasználhatjuk az Ön további értesítése nélkül.

Gyermekek adatvédelme

A Fleetcor weboldalai nem gyermekek - különösen 18 év alattiak - általi használatra készült. A 18 év alatti személyek nem adhatnak meg semmiféle személyes adatot, továbbá nem vehetnek részt fórumokon, csevegésekben vagy online beszélgetésekben. A 18 év alatti kiskorúak számára tilos e-maileket, hírleveleket és/vagy termékeket vagy szolgáltatásokat kérni a weboldalainkon. Amennyiben azonosítjuk az ilyen személyes adatok beérkezését, azokat törölni fogjuk.

Az Ön jogai és választási lehetőségei

Az általunk tárolt személyes adatok vonatkozásában Önt a következő jogok egyike, illetve mindegyike illetheti meg:

 • Kérelem az adatokhoz való hozzáférésre.
 • Azok helyesbítésére, frissítésére vagy törlésére vonatkozó kérelem.
 • Az adatfelhasználás korlátozására vonatkozó kérelem, bizonyos körülmények esetén.
 • Tiltakozás azok felhasználása ellen, bizonyos körülmények esetén.
 • Amikor az jogilag lehetséges, az általunk történő adathasználatra vonatkozó hozzájárulás visszavonása.
 • Adathordozhatóság, bizonyos körülmények esetén.
 • Az adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználásának letiltása.
 • Panasz benyújtása az Ön országa szerinti felügyeleti hatóságnál (ha van ilyen).

Ezen jogait úgy gyakorolhatja, ha megkeres minket az alábbi „Hogyan tud velünk kapcsolatba lépni?” című pontban megadott adatok használatával.

Kérjük, tekintse meg süti szabályzatunkat, hogy megtudja, hogyan tudja jogait gyakorolni a sütik, webjelzők és hasonló technológiák általunk történő használatával kapcsolatban.

Továbbiakért, kérjük, kattintson ide.

Hogyan tud velünk kapcsolatba lépni?

Amennyiben kérdése van adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, ideértve az általunk tárolt adataival kapcsolatos jogai gyakorlására vonatkozó kérelmeket is, kérjük, keresse meg a megfelelő DPO-t az alább megadott adatok használatával:

Ország Termék Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő E-mail cím Postai cím
Ausztria Shell card FleetCor Tankkarten GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.at Teinfaltstraße 8/4, 1010 Bécs.
Belgium Shell card FleetCor Belgium Sprl & FleetCor Belgium bvba Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Avenue Du Port 86c/204, 1000 Brüsszel.
Shell card FleetCor Belgium bvba Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brüsszel.
Cseh Köztársaság

 

Shell card FleetCor Czech Republic s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Chlumčanského 497/5, 180 00 Prága 8, Csehország.
CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll,

UTA/CCS card.

CCS česká společnost pro platební karty s.r.o Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Chlumčanského 497/5, 180 00 Prága 8, Csehország.
Dánia 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Franciaország 1link Services Epyx France SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 35 Allée des Impresssionistes, Le Cézanne,93420 Villepint.
Shell Card Epyx France SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.fr Le Cézanne, Paris Nord II.

 

Németország Shell Card FleetCor Deutschland GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.de

 

Frankenstraße 150 c, 90461 Nürnberg.
Magyarország Shell Card FleetCor Hungary Kft   adatvedelem@fleetcor.hu

 

1062 Budapest, Andrássy út 100.
Írország 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Luxemburg Shell Card Venturo Technologies s.a.r.l. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 15, rue Edward Steichen, 4th Floor, L-2540 Luxemburg

G.D. Luxemburg

Hollandia

 

Shell Card FleetCor Technologieёn B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.nl

 

Strawinskylaan 3127 Atrium Building, 8th Floor

1077ZX Amszterdam.

TravelCard TravelCard B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere.
Lengyelország Allstar Mondo, Carnet, Fleetcor & Shell card

 

FleetCor Poland sp. z.o.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Al.Jerozolimskie 56c, 00-803, Varsó
Szlovákia CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet.

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll &

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.

 

Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk

 

Galvaniho 15/C
Pozsony - Ružinov 821 04.
Shell Card FleetCor Slovakia s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk

 

Galvaniho 15/C
Pozsony - Ružinov 821 04.
Svájc Shell card Venturo Technologien Swiss GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.ch Grafenaustrasse 5
6304 Zug.
Egyesült Királyság 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted) Allstar Plus Monitor, Allstar One, Allstar Plus, Allstar Supermarket+, Allstar Prepaid,

Allstar Plus, Allstar Premier Programme, Allstar Classic, Allstar Supermarket and

Allstar Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Allstar Business Solutions Limited, PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS.
Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List,Shell Multi, Shell Multi, Shell CRT, Shell Single

Texaco and Fastfuel

 

The Fuelcard Company UK Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.
Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL C H Jones Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.

 

Amennyiben a lakóhelye szerinti ország rendelkezik adatvédelmi hatósággal, Ön bármely kérdésével vagy aggályával megkeresheti ezen hatóságot. Amennyiben nem tudjuk megoldani a kérdéseit vagy aggályait, Ön jogosult arra is, hogy valamely nemzeti bíróság előtt bírósági jogorvoslatot kérjen.

Jelen adatvédelmi szabályzat frissítései

Jelen szabályzatot időről időre módosítjuk, hogy kövessük az üzletmenetünkben bekövetkező változásokat. Ezen változásokról tájékoztatni fogjuk Önt az alkalmazandó jogszabályok előírásai szerint.

Jelen adatvédelmi szabályzat utoljára 2019. december 03. napján került frissítésre.

Fleetcor Europe Adatvédelmi szabályzat (bővített verzió)

Jelen szabályzat utoljára 2019. december 03. napján került frissítésre.

A Fleetcor Technologies, Inc. vállalatnál, az Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Travelcard és CCS márkákat működtető leányvállalataink tevékenységén keresztül, és az euroShell üzemanyagkártya szolgáltatás nyújtása során (együttesen: „Fleetcor”, „mi”, „miénk” vagy „minket”) tiszteletben tartjuk az Ön adatainak védelmét. Jelen adatvédelmi szabályzatot annak érdekében hoztuk létre, hogy bemutassuk, hogyan használja a Fleetcor az ügyfelei, leendő ügyfelei, az üzemanyagkártya tulajdonosok és a velünk kapcsolatban lévő magánszemélyek személyes adatait.

Amennyiben Ön állásra jelentkezik valamelyik vállalatunknál, kérjük, ehelyett tekintse át az ebből a célból létrehozott, az állásra jelentkezők adatvédelmi szabályzata című dokumentumot.

A Fleetcor fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Elkötelezetten védjük azokat az információkat, amelyeket Ön ad meg nekünk, ideértve a személyes adatokat is. Jelen szabályzat ismerteti az általunk gyűjtött személyes adatok típusait, ezen adatok felhasználásának módját, azon személyek körét, akikkel megosztjuk az adatokat, az Önt megillető választási lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy vállalatunk hogyan használja fel ezen adatokat, továbbá hogy a jogszabályok hogyan védik Önt. Ismertetjük azon intézkedéseket is, amelyeket az Ön személyes adatai biztonságának érdekében teszünk meg, valamint hogy hogyan tud Ön kapcsolatba lépni velünk az általunk alkalmazott adatvédelmi gyakorlattal kapcsolatban.

Kik vagyunk mi?

Annak érdekében, hogy megtudja, ki az Ön adatkezelője, kérjük, tekintse meg a „Hogyan tud velünk kapcsolatba lépni?” című pontot.

Kijelöltünk egy adatvédelmi tisztviselőt (data protection officer - „DPO”), aki felelős az adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatos kérdések és az Ön személyes adatainak általunk történő kezelése ellenőrzéséért. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit megtalálhatja a jelen adatvédelmi szabályzat „Hogyan tud velünk kapcsolatba lépni?” című pontjában.

Az általunk gyűjtött adatok

Üzemanyagkártyák kibocsátójaként és költségkezelési szolgáltatóként, valamint vállalati gépjármű-hálózati szolgáltatóként esetlegesen közvetlen kapcsolatban állhatunk Önnel, és Ön is dönthet úgy, hogy ezen kapcsolat során személyes adatokat ad meg nekünk, illetve azokat egyéb úton is gyűjthetjük. Az Önről gyűjtött adatok a következők lehetnek:

 • Elérhetőségek
 • Belépési adatok
 • Pénzügyi adatok
 • A részünkre Ön által megadott tartalom
 • Az eszközére és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó műszaki információk
 • Tranzakciós előzmények
 • Felhasználói élményhez kapcsolódó információk
 • Gépjármű regisztrációs számok és helyek

Elérhetőségek

Amennyiben Ön az ügyfelünk, kártyatulajdonos vagy más módon áll velünk kapcsolatban (pl. weboldalunkon keresztül), akkor bizonyos alapvető kapcsolati adatokat fogunk Önről gyűjteni. Ez magában foglalhatja az Ön nevét, postai címét, e-mail címét, telefonszámát és faxszámát.

Abban az esetben, ha Ön egyik ügyfelünk képviselője vagy munkavállalója, akkor munkáltatójának/az Ön által képviselt vállalatnak a nevét, az Ön vállalaton belüli feladat- és munkakörét is gyűjthetjük. Amennyiben Ön jármű-nyomonkövető szolgáltatásunk ügyfele, akkor ez magában foglalhatja a járműve helyét és gépkocsi futási előzményeit is.

Belépési adatok

Amennyiben Önnek online fiókja van nálunk, ebben az esetben felhasználónevét és jelszavát is tároljuk, annak érdekében, hogy kezelhessük hozzáférését platformjainkhoz.

Pénzügyi adatok

Ez magában foglalhatja az üzemanyagkártyák számát, a betéti/hitelkártya adatait, a bankszámla adatokat és az Ön hitelképességéről gyűjtött adatokat, amennyiben hitelképességi jelentést készítünk.

Az ügyfél adatainak ismerete

Ez magában foglalhatja születési dátumát és lakcímét, személyazonosításra alkalmas igazolványa számát, vezetői engedélye számát és/vagy a társadalombiztosítási számát.

Amennyiben Ön egy leendő ügyfél ügyvezetője vagy tényleges tulajdonosa, akkor személyes adatait annak érdekében gyűjtjük és használjuk fel, hogy hitelképességi és pénzmosás-ellenes ellenőrzést hajthassunk végre.

A Ön által megadott visszajelzések

Például visszajelzést küldhet nekünk a weboldalunkon keresztül, telefonon, vagy e-mailben, illetve kérdőív kitöltését követően is.

Az eszközére és a weboldala használatára vonatkozó műszaki információk

Amennyiben Ön weboldalunkat vagy mobilalkalmazásainkat használja, akkor bizonyos sütiket és webjelzőket telepítünk az Ön eszközére. Ezen technológiák általunk történő használatára vonatkozó további részleteket megtalálhatja a süti szabályzatunkban[NS5] .[NS6] 

Sütik, webjelzők és hasonló technológiák segítségével adatokat gyűjthetünk az eszközére vonatkozóan, ideértve az IP címet, az internetböngésző típusát és az operációs rendszert. Információkat gyűjthetünk az Ön böngészési tevékenységéről, például arról, hogy hogyan használja weboldalunkat, a meglátogatott oldalakról, minden egyes látogatás dátumáról és időpontjáról, továbbá minden olyan weboldal URL-címéről, amely Önt weboldalunkra irányította.

Tranzakciós előzmények

Amennyiben Ön kártyatulajdonos, akkor gyűjteni fogjuk a kártyán történt tranzakcióit, ideértve a tranzakció helyét, dátumát és időpontját, valamint az üzemanyag, termékek és szolgáltatások mennyiségét és költségeit.

Helymeghatározási adatok

Amennyiben Ön kártyatulajdonos, akkor gyűjteni fogjuk a kártyán történt összes tranzakció helyszíneivel kapcsolatos adatokat.

Az Ön hozzájárulásával hozzá fogunk férni a helyalapú információkhoz, vagy az eszközéről, illetve az IP címe alapján piachelyeket fogunk gyűjteni. Ezeket az információkat annak érdekében fogjuk felhasználni, hogy helyszíneinkkel kapcsolatos értesítéseket küldjünk Önnek. Ezeket az információkat nem használjuk fel abból a célból, hogy kifejezetten meghatározzuk az Ön helyzetét, kizárólag arra, hogy szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Amennyiben korábban engedélyt adott számunkra, hogy hasznosítsuk helymeghatározási adatait, és ezen engedélyt vissza kívánja vonni, kérjük, módosítsa a beállításokat az eszközén.

Gépjármű helymeghatározási adatok

Egyes szolgáltatásaink magukban foglalhatják a jármű telematikai rendszerének használatát. Egyes telematikai rendszerek biztosítják számunkra a helymeghatározási adatok használatát, közzétételét és az azokhoz való hozzáférést, valamint a futásteljesítményt, a jogszabályoknak megfelelően.

A telematikai rendszer használatára a kapcsolódó telematikai rendszer szolgáltatójának közzétett feltételei és adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Felhasználói élményhez kapcsolódó információk

Bizonyos adatokat gyűjthetünk Önről és preferenciáiról (mint leendő ügyfélről és/vagy kártyatulajdonosról). Ez magában foglalhatja az Ön vásárlási szokásait és preferenciáit.

Hogyan gyűjtjük adatait?

Különböző módszerekkel gyűjtjük az adatokat Öntől és Önről, a közöttünk fennálló kapcsolat jellegétől függően. Ez az Önnel fennálló közvetlen kapcsolatunk útján, automatizált technológiák segítségével (pl. sütik) és az Ön munkáltatójától, harmadik felektől vagy nyilvánosan hozzáférhető forrásokból történő adatgyűjtést is jelentheti.

Közvetlen kapcsolatok

Űrlapok kitöltésével is megadhatja az adatait (pl. weboldalunkon keresztül), illetve postai úton, telefonon, e-mailen vagy más módon is felveheti velünk a kapcsolatot. Ez magában foglalja az olyan adatokat, amelyeket akkor ad meg, amikor Ön:

 • Termékeket vagy szolgáltatásokat kér weboldalunkon vagy valamelyik értékesítési munkatársunkon keresztül.
 • Létrehozza fiókját weboldalunkon.
 • Regisztrál, hogy információkat kapjon (pl. feliratkozik az e-mailes marketing listánkra).
 • Promóciókban vagy felmérésekben vesz részt.
 • Visszajelzéseket küld számunkra.
 • Egyéb módon kommunikál velünk.

Automatizált technológiák

Az adatfeldolgozásunk részeként automatikus döntéshozatalokat alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy az automatikusan döntéshozatal eljárhat úgy, hogy az adatfeldolgozás során, amennyiben viselkedése összhangban áll a pénzmosással vagy az ismert csalások elkövetőinek magatartásával, vagy ellentmond a korábbi viselkedésmintáknak, vagy úgy tűnik, hogy szándékosan elrejtette valódi személyazonosságát, csalást vagy pénzmosást jelent. Ha többet szeretne megtudni az Ön jogairól az automatikus döntéshozatallal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel.

Miközben weboldalunkat használja, automatikus gyűjthetünk technikai információkat az Ön eszközéről, böngészési tevékenységeiről és mintázatairól. Ezeket a személyes adatokat sütik és más hasonló technológiák használatával gyűjtjük. Önre vonatkozó technikai adatokat is kaphatunk, ha Ön más olyan weboldalakat látogat meg, amelyek a mi sütijeinket alkalmazzák. Kérjük, tekintse át süti szabályzatunkat a további részletekért.

Harmadik fél vagy nyilvánosan hozzáférhető források

Önre vonatkozó személyes adatokat különböző harmadik felektől és nyilvános forrásokból is kaphatunk, ideértve a pénzügyi intézményeket és a fizetés-feldolgozókat, hitelintézeteket és kereskedelmi információs szolgálatokat. Azon harmadik felekre vonatkozó további részletekért, amelyek vonatkozásában az Allstar az Ön személyes adatait gyűjtheti vagy megadhatja, kérjük, tekintse át a jelen adatvédelmi szabályzat „Az általunk megosztott és kapott adatok” című pontját.

Hogyan használjuk fel személyes adatait?

Kapcsolatunk jellegétől függően, személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:

 • Az Ön által létrehozni kívánt fiókra vonatkozó igénylés feldolgozása.
 • Azon szolgáltatások nyújtása, amelyekre ügyfeleink feliratkoztak.
 • Az Ön tranzakcióinak feldolgozása.
 • Az Ön online fiókjának kezelése.
 • Saját magunk csalással és pénzmosással szembeni védelme, valamint személyazonosítás és bűnmegelőzés céljából.
 • Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk nyújtása az Ön számára.
 • Interaktív funkciókban való részvétel lehetővé tétele az Ön számára, pl. a weboldalon keresztül, úgymint élő csevegési funkciónk útján.
 • Üzletvitelünk működtetése, értékelése és fejlesztése.
 • Adatainak elemzése (ideértve az anonimizálást is).
 • Jogi kötelezettségeink, vonatkozó iparági szabványok és saját szabályzataink betartása.
 • Az ügyfeleink szerződéseinek kezelése, ideértve a szerződések frissítését és az ügyfelek tájékoztatását szolgáltatásainkról és a szerződésekről.
 • Egyéb esetek, amelyekről tájékoztatjuk Önt az adatgyűjtés vagy adatfelhasználás időpontjában.

Az alábbi táblázat rögzíti azon célokra vonatkozó további információkat, amelyek érdekében az Önre vonatkozó adatokat felhasználjuk, minden esetben a kezelt adatok vonatkozó kategóriáinak és azon jogalap meghatározásával, amelyre azok használata során támaszkodunk.

Cél A feldolgozott adatok kategóriái és az adatkezelés jogalapja
Ügyfélfiókra vonatkozó kérelem feldolgozása

 

 • Az Ön által kért fiókokra vonatkozó kérelmek kezdeményezése, tájékoztatás a kérelem státuszáról, illetve további információk kérése kérelmével kapcsolatban.

 

 • Az ügyfél- és hiteladatok megismerése, amikor termékeket kér, vagy ezt követően.

 

A kezelt adatok kategóriái
 • Elérhetőségek
 • Pénzügyi adatok
 • Az ügyfél adatainak ismerete

Jogalap

Jogos üzleti érdekünk személyes adatainak kezelése az ügyfél kérelmezési folyamat részeként.

Azon szolgáltatások nyújtása, amelyekre az ügyfeleink feliratkoztak
 • Annak érdekében, hogy az ügyfeleink megkapják a szolgáltatás(oka)t.
A kezelt adatok kategóriái
 • Elérhetőségek
 • Pénzügyi adatok
 • Az ügyfél adatainak ismerete

Jogalap

Jogos üzleti érdekünk és az ügyfelek jogos üzleti érdeke, hogy személyes adatait az ügyfél kérelmezési folyamat részeként és a szolgáltatások részeként kezeljük, ideértve az Ön tájékoztatását a szerződésről és az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásokról.

Az Ön kártyatranzakcióinak feldolgozása
 • Elérhetőségi adatokat és egyedi üzemanyagkártya azonosítókat fogunk felhasználni, hogy feldolgozzuk az üzemanyagkártyás fizetéseket, amikor üzemanyagot vásárol.
A kezelt adatok kategóriái
 • Elérhetőségek
 • Pénzügyi adatok
 • Tranzakciós előzmények

Jogalap

Jogos üzleti érdekünk azon üzemanyagkártya szolgáltatás nyújtása, amelyre szerződést kötöttünk az ügyfeleinkkel.

Az ügyfeleink online fiókjainak kezelése
 • Lehetőséget ad számunkra, hogy ellenőrizzük az Ön felhasználói hitelesítő adatait, amikor belép az online fiókjába.

 

 • Az Ön kérdéseinek megválaszolása a fiókjával kapcsolatban.

 

[Lehetőség biztosítása az Ön számára, hogy hozzáférjen bizonyos információkhoz a nálunk lévő fiókjával kapcsolatban, például tranzakciós előzményeihez.

A kezelt adatok kategóriái
 • Elérhetőségek
 • Belépési adatok
 • Tranzakciós előzmények

Jogalap

Jogos érdekünk ügyfelünk fiókjának adminisztrációja és kezelése, az ügyféllel kötött szerződés szerint.

Saját magunk csalással és pénzmosással szembeni védelme
 • Tranzakciós előzményeinek ellenőrzése és nyomon követése az esetleges csalások, pénzmosás vagy más jogellenes tevékenység azonosítása érdekében a fiókjával kapcsolatban.

 

 • Az ügyfél megismerési folyamat lefolytatása, és szankciós ellenőrzések, kérés esetén.

 

 • Amennyiben csalást észlelünk, megtagadhatunk bizonyos szolgáltatásokat. További információkat, többek között az általunk kezelt adatait, bűnmegelőzési szervezeteket és az ön adatvédelmi jogait, az alábbi weboldalon találja meg:  https://www.cifas.org.uk/fpn
A kezelt adatok kategóriái
 • Elérhetőségek
 • Tranzakciós előzmények
 • Pénzügyi adatok
 • Az ügyfél adatainak ismerete

Jogalap

Szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében.

Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk nyújtása az Ön számára
 • Amennyiben azt kérte, hogy küldjük meg ezen információkat Önnek, akkor időről időre megkereshetjük Önt e-mailben, postai úton, telefonon és/vagy SMS-ben a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, valamint harmadik felek bármilyen termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban.

 

A kezelt adatok kategóriái
 • Elérhetőségek
 • Tranzakciós előzmények

Jogalap

Csak akkor küldünk Önnek a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó információkat, ha azok fogadásához hozzájárulását adta, vagy az a jogos érdekeinken alapul (ha az alkalmazandó jogszabályok alapján ezt megtehetjük).

Lehetőség biztosítása az Ön számára, hogy használja az interaktív funkciókat
 • Ha a „csevegés” funkciót használja weboldalainkon.

 

 • Ha kapcsolatba lép velünk a Facebook, Twitter vagy LinkedIn fiókjainkon keresztül.
A kezelt adatok kategóriái
 • Elérhetőségek
 • Felhasználói élményhez kapcsolódó információk

Jogalap

Jogos üzleti érdekünk, hogy olyan funkciókat biztosítsunk, amelyeket Ön kiválaszthat az élménye és kényelme érdekében.

Üzletünk, termékeink és szolgáltatásaink működtetése, értékelés és javítása
 • Az Önnel való telefonbeszélgetések és online csevegések rögzítése, képzési és minőségbiztosítási célból.

 

 • Interaktív eszközeink használatának ellenőrzése és annak javítása.

 

 • Adatainak elemzése (ideértve az anonimizálást is).

 

A kezelt adatok kategóriái
 • Elérhetőségek
 • Tranzakciós előzmények
 • A részünkre Ön által megadott tartalom
 • Az eszközére és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó műszaki információk
 • Felhasználói élményhez kapcsolódó információk

Jogalap

Jogos üzleti érdekünk az üzletmenetünk, termékeink és szolgáltatásaink ellenőrzése és javítása, hogy a lehető legmagasabb szintű ügyfél-elégedettséget biztosíthassuk. Adatelemzéseket végzünk (ideértve a teljesítményértékelést és a jelentéstételt, hogy ezeket elvégezhessük).

Információk megosztása harmadik felekkel
 • Tekintse át „Az általunk megosztott és kapott adatok” című pontot a további információkért.
A kezelt adatok kategóriái
 • Az általunk tárolt, Önre vonatkozó valamennyi személyes adat

Jogalap

Ha Ön megadta a hozzájárulását ahhoz, illetve jogos üzleti érdekünk, hogy a személyes adatait megbízható harmadik felekkel megosszuk, megoszthatjuk személyes adatait olyan harmadik felekkel, akik üzletvitelünkkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, mint például a jelen adatvédelmi szabályzat „Az általunk megosztott és kapott adatok” című pontjában meghatározottakat.

Jogi kötelezettségeink, vonatkozó iparági szabványok és saját szabályzataink betartása
 • A jogi kötelezettségeinknek való megfelelés ellenőrzése, ideértve a szabályozói követelményeket is.
A kezelt adatok kategóriái
 • Az általunk tárolt, Önre vonatkozó valamennyi személyes adat

Jogalap

Szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében.

Ügyfeleink szerződéseink kezelése, ideértve a frissítést és az ügyfelek tájékoztatását szolgáltatásainkról és a szerződésekről
 • Szerződések és szolgáltatás(ok) frissítésének biztosítása
A kezelt adatok kategóriái
 
 • Az általunk tárolt, Önre vonatkozó valamennyi személyes adat
   

Jogalap
 

Saját és az ügyfeleink jogos üzleti érdeke, hogy kapcsolatot tartsunk fenn ügyfeleinkkel (Önön keresztül) a szerződésükkel, az ilyen szerződés frissítéseivel (hogy a szolgáltatások vagy a jogszabályok frissítéseit tükrözze) kapcsolatban, továbbá hogy tájékoztassuk őket a szolgáltatásokról.

 

Szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében.

 

Jogi igényekkel szemben saját magunk védelme, illetve ezek előterjesztése
 • Megtarthatjuk az adataira vonatkozó nyilvántartásokat, például az Ön tranzakcióit bizonyítási célból, annak érdekében, hogy megvédhessük magunkat egy vagy több jövőbeni jogi követeléssel szemben.
A kezelt adatok kategóriái
 • Elérhetőségek
 • Belépési adatok
 • A részünkre Ön által megadott tartalom
 • Tranzakciós előzmények

Jogalap

Jogos üzleti érdekünk, hogy megvédjük magunkat jogi követelésekkel szemben, továbbá hogy ezeket előterjesszük.

 

Megoszthatjuk az Ön személyes adatait harmadik felekkel, ha vállalkozásokat vagy eszközöket adunk el vagy vásárolunk, amely esetben személyes adatait közölhetjük az ilyen vállalkozások vagy eszközök leendő vevőivel vagy eladóival, valamint ezek szakmai tanácsadóival.

Amennyiben személyes adatait olyan módon használjuk fel, amelyeket a fentiekben nem ismertettünk, tájékoztatást küldünk Önnek erről, mielőtt így járnánk el.

Az általunk megosztott és kapott adatok

Adatait nem értékesítjük vagy közöljük más módon, kivéve amint azt a jelen szabályzatban ismertetjük. Adatait a következő felekkel oszthatjuk meg:

 • A Fleetcor csoport más tagjaival.
 • Amennyiben Ön üzemanyagkártya tulajdonos, a tranzakciós előzményeket és az adathasználati információkat megoszthatjuk a munkáltatójával/az Ön által képviselt vállalattal.
 • Amennyiben Ön 1Link felhasználó, az 1Link szolgáltatás egyéb előfizetőivel.
 • Tranzakciós szolgáltatókkal, például a kártyakibocsátókkal, kereskedőkkel, fizetés-feldolgozókkal és egyéb beszállítókkal, a tranzakcióknak és az üzemanyagkártya szolgáltatások adminisztrációjának elősegítése érdekében.
 • Marketing és adatelemzési vállalatokkal.
 • Azon kereskedelmi partnereinkkel, amelyek hasonló termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak.
 • Partnerekkel, amelyek weboldalainkon szolgáltatásokat nyújtanak.
 • IT szolgáltatókkal.
 • Kockázat- és csalásellenőrzési szolgáltatókkal.
 • Hitelreferencia ügynökségekkel.
 • Biztosítóinkkal és szakmai tanácsadóinkkal.
 • Szabályozó és egyéb kormányzati szervekkel, korlátozás nélkül ideértve az állami hatóságokat, szabályozókat, a rendőrséget és egyéb bűnüldöző hatóságokat.
 • Bármely vállalat esetében, amelynek vállalkozásokat vagy eszközöket adunk el, illetve amelyektől ilyeneket vásárolunk, közölhetjük az Ön személyes adatait az ilyen vállalkozások vagy eszközök leendő vevőivel vagy eladóival, valamint ezek szakmai tanácsadóival.

Nem engedélyezzük azon harmadik feleknek, amelyekkel adatokat osztunk meg, hogy az Ön adatait felhasználják vagy közzétegyék, kivéve, ha az a nevünkben bizonyos szolgáltatások nyújtásához, illetve a jogi kötelezettségek betartásához szükséges. Szerződéses megállapodások útján megköveteljük ezen harmadik felektől, hogy megfelelően gondoskodjanak az adatok védelméről, valamint a nevünkben kezelt adatok biztonságáról.

Önre vonatkozó adatokat az alábbi harmadik felektől is kaphatunk:

 • Közösségi média platformokról.
 • Hitelreferencia ügynökségektől: termékekkel kapcsolatos hitelbírálati minősítésre/hitelképességre vonatkozó információkat.
 • Adatbrókerektől.
 • Kereskedelmi partnereinktől.
 • Nyilvános adatbázisokból.
 • Szabályozóktól és egyéb kormányzati szervektől.

Amennyiben meg kívánja kapni azon beszállítóinkról és egyéb harmadik felekről készült teljes listát, amelyekkel adatait megosztjuk, illetve amelyektől mi megkapjuk az Ön adatait, kapcsolatba léphet velünk a „Kihez fordulhat kérdéseivel?” című pontban megadott információk használatával.

Hova küldhetők az Ön adatai?

Mint bármely multinacionális szervezet, mi is kötelesek vagyunk nemzetközi adattovábbítást végezni. Ennek megfelelően, az Ön személyes adatait globálisan továbbíthatjuk (amennyiben az adatait az Európai Unión belül gyűjtötték, ez az Unió határain kívüli továbbítást jelenti). Ez olyan adattovábbításokat foglal magában, amelyeket az előző „Kivel osztjuk meg az Ön adatait és milyen célokból?” című pontban határoztunk meg.

Amennyiben a személyes adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint használjuk fel, azokat azon országon vagy területen belül, illetve azon kívülre lehet továbbítani, mint ahol azokat gyűjtötték, ideértve azon országokat, területeket vagy nemzetközi szervezeteket, amelyek nem rendelkeznek az EU-ban alkalmazottakkal egyenértékű adatvédelmi szabványaik.

Személyes adatait például az Európai Unión kívüli székhellyel rendelkező beszállítóknak is továbbíthatjuk. Az adattovábbítás minden esetben az Európai Bizottság megfelelőségi határozatán alapul, illetve megfelelő intézkedéseket alkalmazunk, például az EU szerződéses kikötéseket, ideértve a megfelelő biztonsági intézkedéseket is a személyes adatoknak az ezen országokban, területeken vagy nemzetközi szervezeteken belüli védelme érdekében, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Amennyiben több információt szeretne megtudni azon adattovábbítási intézkedésekkel kapcsolatban, amelyekre támaszkodunk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a „Kit keressen meg a kérdéseivel?” című pontban található adatok használatával.

Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

A Fleetcor megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajt végre, hogy biztosítsa személyes adatai biztonságát, és védje azokat elvesztéssel, visszaéléssel vagy megváltoztatással szemben. Az Önre vonatkozó személyes adatokat saját vagy kijelölt szállítóink biztonságos szerverein tároljuk. Az adatait begyűjtő weboldalaink biztonságát a Secured Socket Layers (SSLs) technológiával biztosítjuk.

Amennyiben jelszót adunk Önnek (vagy Ön választ egyet), amellyel Ön hozzáférhet a weboldalunk bizonyos részeihez, Ön felelős a jelszó titokban tartásáért. Kérjük, hogy e jelszót ne ossza meg senkivel.

A Fleetcor információbiztonsági programot tart fenn, amelynek célja, hogy:

 • Biztosítsa és fenntartsa az Ön személyes adatainak bizalmas jellegét.
 • Védelmet nyújtson adatai biztonságára vagy integritására leselkedő várható fenyegetésekkel vagy veszélyekkel szemben.
 • Védelmet nyújtson a személyes adataihoz való illetéktelen hozzáféréssel és azok felhasználásával szemben, amelyek veszélybe kerülése Önnek vagy szervezetének jelentős kárt vagy kényelmetlenséget okozhat.
 • Megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

Személyes adatait kizárólag addig őrizzük meg, amíg az az adatgyűjtés céljainak megvalósításához szükséges, ideértve a jogi, könyvelési vagy jelentési kötelezettségek teljesítését is.

A személyes adatokra vonatkozó megfelelő megőrzési időszak meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatai illetéktelen használatával vagy közzétételével kapcsolatos károk lehetséges kockázatait, azokat a célokat, amelyek érdekében a személyes adatait kezeljük, továbbá hogy ezeket a célokat meg tudjuk-e valósítani más módokon is, valamint az alkalmazandó jogi kötelezettségeket.

Személyes adatai különböző szempontjaira vonatkozó megőrzési időszak részleteiről a DPO-tól érdeklődhet.

Bizonyos körülmények esetén, megkérhet minket, hogy töröljük az adatait, ennek érdekében, kérjük, tekintse át az „Ön jogai és választási lehetőségei” pontot.

Bizonyos körülmények esetén anonimizálhatjuk személyes adatait (amelyek így a továbbiakban nem hozhatók Önnel összefüggésbe vagy azokat nem lehet az Ön azonosítására felhasználni) kutatási vagy statisztikai célokra, amely esetben az ilyen adatokat határozatlan ideig felhasználhatjuk az Ön további értesítése nélkül.

Gyermekek adatvédelme

A Fleetcor weboldalai nem gyermekek - különösen 18 év alattiak - általi használatra készült. A 18 év alatti személyek nem adhatnak meg semmiféle személyes adatot, továbbá nem vehetnek részt fórumokon, csevegésekben vagy online beszélgetésekben. A 18 év alatti kiskorúak számára tilos e-maileket, hírleveleket és/vagy termékeket vagy szolgáltatásokat kérni a weboldalainkon. Amennyiben azonosítjuk az ilyen személyes adatok beérkezését, azokat törölni fogjuk.

Az Ön jogai és választási lehetőségei

Az általunk tárolt személyes adatok vonatkozásában Önt a következő jogok egyike, illetve mindegyike illetheti meg:

 • Kérelem az adatokhoz való hozzáférésre.
 • Azok helyesbítésére, frissítésére vagy törlésére vonatkozó kérelem.
 • Az adatfelhasználás korlátozására vonatkozó kérelem, bizonyos körülmények esetén.
 • Tiltakozás azok felhasználása ellen, bizonyos körülmények esetén.
 • Amikor az jogilag lehetséges, az általunk történő adathasználatra vonatkozó hozzájárulás visszavonása.
 • Adathordozhatóság, bizonyos körülmények esetén.
 • Az adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználásának letiltása.
 • Panasz benyújtása az Ön országa szerinti felügyeleti hatóságnál (ha van ilyen).

Ezen jogait úgy gyakorolhatja, ha megkeres minket az alábbi „Hogyan tud velünk kapcsolatba lépni?” pontban megadott adatok használatával.

Kérjük, tekintse meg süti szabályzatunkat, hogy megtudja, hogyan tudja jogait gyakorolni a sütik, webjelzők és hasonló technológiák általunk történő használatával kapcsolatban.

Önt az alábbi táblázatban meghatározott jogok illetik meg:

Az Önről általunk tárolt adatok vonatkozásában felmerülő jogok További részletek (megjegyzés: ezen jogok mindegyikre bizonyos jogi korlátozások vonatkoznak)
 • Adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelem
Ez a következők megerősítése:
 • kezelünk-e vagy sem Önre vonatkozó adatokat;
 • a nevünk és az elérhetőségeink;
 • az adatkezelés célja;
 • az érintett adatok kategóriái;
 • azon személyek kategóriái, akikkel megosztjuk az adatokat, és ha bármely személy az EU-n kívül található, és nem említik az Európai Bizottság megfelelőségi határozatában, a megfelelő garanciák az adatok védelme érdekében;
 • az adatok forrása (ha az rendelkezésünkre áll), amennyiben azt nem Öntől gyűjtöttük;
 • (amennyiben élünk ezzel a lehetőséggel, amelyet az Ön tudomására fogunk hozni) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, amely az Ön vonatkozásában joghatással jár, vagy Önt hasonló módon, jelentős mértékben érinti, az alkalmazott logikára és arra vonatkozó információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír; továbbá
 • azon időtartam meghatározására vonatkozó kritériumok, amely során az adatokat tárolni fogjuk.

Kérésére, a tárolt adatról másolatot adunk Önnek.

 • Azok helyesbítésére vagy frissítésére vonatkozó kérelem
Ez abban az esetben alkalmazandó, ha az általunk tárolt adatok pontatlanok vagy hiányosak.
 • Azok törlésére vonatkozó kérelem
Ez akkor alkalmazandó, ha:
 • Az általunk tárolt személyes adatok a továbbiakban már nem szükségesek azon célokkal kapcsolatban, amelyek érdekében azokat felhasználjuk;
 • az adatokat az Ön hozzájárulása alapján használjuk fel, és Ön visszavonja a hozzájárulását (ebben az esetben rögzítjük, hogy ne keressük meg Önt ismét, mindaddig, amíg arról nem tájékoztat minket, hogy kéri az összes személyes adatának a törlését, amely esetben tiszteletben tartjuk kívánságát);
 • az adatokat a jogos érdekeink alapján használjuk fel, és úgy találjuk, hogy tiltakozását követően nincs elsőbbséget élvező érdekünk azok további használata tekintetében;
 • az adatokat jogellenesen szerezték meg vagy használták fel; illetve
 • valamely jogi kötelezettségnek kell megfelelni.
 • Az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem
Ez a jog akkor gyakorolható ideiglenesen, amíg áttekintjük ügyét, amennyiben Ön:
 • vitatja az általunk használt adatok pontosságát; vagy
 • tiltakozott a személyes adatok általunk történő felhasználása ellen, jogos érdekek alapján

(ha gyakorolja jogait ezekben az esetekben, tájékoztatjuk Önt, mielőtt ismét felhasználjuk az adatokat).

Ez a jog akkor is gyakorolható, ha:

 • az általunk történő felhasználás jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését; vagy
 • a továbbiakban nincs szükségünk az adatokra, de Ön kéri azok megőrzését, valamely jogi eset előterjesztéséhez.
 • Adatkezelés elleni tiltakozás
Önt ebben az esetben két jogosultság illeti meg:
 • ha Önre vonatkozó adatokat használunk fel közvetlen üzletszerzés céljából: Ön azt „elutasíthatja” (indokolás nélkül), és ilyen esetben eleget teszünk kérésének; továbbá
 • ha jogos érdekek alapján Önre vonatkozó adatokat használunk fel közvetlen üzletszerzéstől eltérő célokra, tiltakozhat ezen célokra történő felhasználás ellen, saját helyzetével kapcsolatos indokolás ismertetésével, mi pedig figyelembe vesszük tiltakozását.
 • Az adathasználatra vonatkozó hozzájárulás visszavonása
Ez a jog minden olyan adatra vonatkozik, amelyet az Ön hozzájárulása alapján gyűjtöttünk és kezelünk.

Ön bármikor jogosult a számunkra megadott hozzájárulását visszavonni.

 • Adathordozhatóság
Ez a jog:
 1. olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Ön adott meg nekünk; és
 2. abban az esetben alkalmazható, ha az adatot az Ön hozzájárulása alapján használjuk, illetve az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében.

Ha mind az (i) és az (ii) alpont is alkalmazható, Ön jogosult az adatokat széles körben használt formátumban visszakapni tőlünk, és jogosult annak kérelmezésére is, hogy az adatok más szervezet részére továbbítsuk, ha ez technikailag megvalósítható.

 • Panasz benyújtása az Ön országa szerinti felügyeleti hatósághoz
Minden egyes EU tagállamban egy vagy több állami hatóságnak kell rendelkezésre állnia ebből a célból.

Az elérhetőségeiket itt találhatja meg:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Hogyan tud velünk kapcsolatba lépni?

Amennyiben kérdése van adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, ideértve az általunk tárolt adataival kapcsolatos jogai gyakorlására vonatkozó kérelmeket is, kérjük, keresse meg a megfelelő DPO-t az alább megadott adatok használatával:

Ország Termék Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő E-mail cím Postai cím
Ausztria Shell card FleetCor Tankkarten GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.at Teinfaltstraße 8/4, 1010 Bécs.
Belgium Shell card FleetCor Belgium Sprl & FleetCor Belgium bvba Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Avenue Du Port 86c/204, 1000 Brüsszel.
Shell card FleetCor Belgium bvba Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brüsszel.
Cseh Köztársaság

 

Shell card FleetCor Czech Republic s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Voctářova 2500/20a, 180 00 Prága 8, Csehország.
CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS česká společnost pro platební karty s.r.o Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Voctářova 2500/20a, 180 00 Prága 8, Csehország.
Dánia 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Franciaország 1link Services Epyx France SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 35 Allée des Impresssionistes, Le Cézanne,93420 Villepint.
Shell Card Epyx France SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.fr Le Cézanne, Paris Nord II

 

Németország Shell Card FleetCor Deutschland GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.de

 

Frankenstraße 150 c, 90461 Nürnberg.
Magyarország Shell Card FleetCor Hungary Kft   adatvedelem@fleetcor.hu

 

1062 Budapest, Andrássy út 100.
Írország 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Luxemburg Shell Card Venturo Technologies s.a.r.l. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 15, rue Edward Steichen, 4th Floor, L-2540 Luxemburg

G.D. Luxemburg.

Hollandia

 

Shell Card FleetCor Technologieёn B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.nl

 

Strawinskylaan 3127 Atrium Building, 8th Floor

1077ZX Amszterdam.

TravelCard TravelCard B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere.
Lengyelország Allstar Mondo, Carnet, Fleetcor and Shell card

 

FleetCor Poland sp. z.o.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Al.Jerozolimskie 56c, 00-803, Varsó.
Szlovákia CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet.

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.

 

Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk

 

Galvaniho 15/C
Pozsony - Ružinov 821 04.
Shell Card FleetCor Slovakia s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk

 

Galvaniho 15/C
Pozsony - Ružinov 821 04.
Svájc Shell card Venturo Technologien Swiss GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.ch Grafenaustrasse 5
6304 Zug.
Egyesült Királyság 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted) Allstar Plus Monitor, Allstar One, Allstar Plus, Allstar Supermarket+, Allstar Prepaid,

Allstar Plus, Allstar Premier Programme, Allstar Classic, Allstar Supermarket and

Allstar Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Allstar Business Solutions Limited, PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS.
Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List,Shell Multi, Shell Multi, Shell CRT, Shell Single

Texaco and Fastfuel

 

The Fuelcard Company UK Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.
Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL C H Jones Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.

 

Amennyiben a lakóhelye szerinti ország rendelkezik adatvédelmi hatósággal, Ön bármely kérdésével vagy aggályával megkeresheti ezen hatóságot. Amennyiben nem tudjuk megoldani a kérdéseit vagy aggályait, Ön jogosult arra is, hogy valamely nemzeti bíróság előtt bírósági jogorvoslatot kérjen.

Jelen adatvédelmi szabályzat frissítései

Jelen szabályzatot időről időre módosítjuk, hogy kövessük az üzletmenetünkben bekövetkező változásokat. Ezen változásokról tájékoztatni fogjuk Önt az alkalmazandó jogszabályok előírásai szerint.